Menü Bezárás

Felhívás

A Bajai Független Vizsgaközpont vizsgáztatói, feladatfejlesztői és feladatellenőrző-értékelői adatbázisaiba való jelentkezésre kéri Önöket. 

A szakképzés megújításával egyidejűleg a vizsgáztatás rendszere is megváltozik, így a jövőben a 175 alapszakma szakmai vizsgáit és a szakmai képesítő vizsgákat is független, akkreditált vizsgaközpontok szervezik és bonyolítják majd le.

Bajai Független Vizsgaközpont 2021.február 8-án jött létre és a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez szakértőket keres. A központ akkreditációjához szükséges egy megfelelő adatbázis kiépítése.

A Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat, és kérhet fel szakembereket vizsgáztatói és feladatfejlesztői, feladatellenőrző-értékelői tevékenységek ellátására.

Az adatbázis feldolgozása után a vizsgaközpont képzéseket hirdet meg, melyek sikeres elvégzése feltétele a későbbi felkérésnek és megbízásnak.

A vizsgáztatókat és a feladatok fejlesztőit, ellenőrző szakértőit az alábbi képzési területekre keressük (a szakmák és szakképesítések listája a 2. számú mellékletben található):

0119 – Oktatás, m.n.s.
0212 – Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés
0213 – Képzőművészet, szépművészet
0314 – Szociológia és kulturális tanulmányok
0411 – Könyvelés és adózás
0412 – Pénzügy, bank és biztosítás
0413 – Menedzsment és igazgatás
0415 – Titkársági és irodai munka
0416 – Nagy- és kiskereskedelem
0612 – Adatbázisok, hálózattervezés és adminisztráció
0613 – Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
0619 – Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.
0712 – Környezetvédelmi technológiák
0713 – Energetika, elektromosság
0715 – Gépgyártás, műszer- és fémipar
0716 – Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása
0722 – Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás
0723 – Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések
0732 – Építőipar, magas- és mélyépítés
0922 – Gyermek-, és ifjúságvédelem
0923 – Szociális munka és tanácsadás
1012 – Fodrászat és szépségápolás
1013 – Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás
1015 – Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás
1021 – Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
1022 – Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
1032 – Személyi és vagyonvédelem
1041 – Szállítási szolgáltatások

vizsgáztatók feladata a szakmai (https://szakkepzes.ikk.hu/) és képesítő vizsgákon (https://szakkepesites.ikk.hu/) az alábbiakban olvasható:

Mérési feladatot ellátó bizottsági tag főbb feladatai:

A vizsga mérési feladatait ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat,

átveszi az elkészült projektfeladatot, és feljegyzi ennek az időpontját,

ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit.

A mérői adatbázisba bekerülés feltételei:

A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.

Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.

Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

szakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló dokumentumok,

pályázati adatlap,

hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltételei:

A vizsgázó szakmai/képesítő vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak és megfelel a pártatlanság elvének.

Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás)

Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói (iskolarendszeren belül/iskolarendszeren kívül)munka.

Értékelési feladatot ellátó bizottsági tag főbb feladatai:

A vizsga értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét,

a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,

az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő (ellenőrzési feladatokat ellátó tag) általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

Az értékelői adatbázisba való bekerülés feltételei:

A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.

Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.

Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

szakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló dokumentumok,

pályázati adatlap,

hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:

A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a vizsgázónak.

Ellenőrzési feladatokat ellátó bizottsági tag (vizsgafelügyelő) főbb feladatai:

A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért.

A vizsga megkezdése előtt:

ellenőrzi a képesítő vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,

ennek keretében mind az írásbeli, mind a projektvizsgatevékenység megkezdése előtt végez ellenőrzést, megfelelőség esetén engedélyezi a vizsgatevékenység megkezdését;

a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a képesítő vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét¿

Ellenőrzi, hogy a jelentkezők a képesítő vizsga megkezdése előtt igazolták, hogy a szakmai vizsgára bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkeznek. Ellenőrzi az eredeti igazoló dokumentumokat

vezeti a képesítő vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet;

ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt;

tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról,

projektfeladat esetén ellenőrzi a jelenlévők személyazonosságát, felszerelését, tájékoztatja a vizsgázókat az adott vizsgatevékenység lebonyolításának rendjéről és a projektfeladat elkészítésével kapcsolatos egyéb tudnivalókról, etikai szabályokról, szabálytalanságok következményeiről továbbá a vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. (bevonva a technikai feltételek biztosításáért felelős személyt)

gondoskodik a képesítő vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a képesítő vizsga jegyzőjének munkáját.

A vizsgafelügyelői adatbázisba való bekerülés feltételei:

Felsőfokú szakmai végzettség

Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

szakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló dokumentumok,

pályázati adatlap,

hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:

A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a vizsgázónak.

A feladat-fejlesztői adatbázisba az alábbi feladatokra keresünk szakértőket:

Szakmai vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően.

Képesítő vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően.

Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott leírásoknak megfelelően.

Projektfeladat véleményező szakértő szakmai vizsgákra.

Projektfeladat véleményező szakértő képesítő vizsgára.

Írásbeli feladat véleményező szakértő képesítő vizsgákra.

A feladat-fejlesztői adatbázisba való bekerülés feltételei:

Projektfeladat készítő szakértő szakmai vizsgára / Írásbeli feladatkészítő szakértő képesítő vizsgára / Projektfeladat készítő szakértő képesítő vizsgára

A szakmai vizsgán megszerezhető szakterület tekintetében felsőfokú szakmai végzettség, a képesítő vizsgán megszerezhető szakterület tekintetében felsőfokú szakmai végzettség vagy szakirányú középfokú végzettség mestervizsgával.

Legalább öt év oktatási és/vagy vizsgáztatási tapasztalat.

A felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik.

Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

szakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló dokumentumok,

pályázati adatlap,

hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsga feladatai fejlesztésére történő megbízáshoz szükséges kiegészítő dokumentum lesz:

Rendszeres oktatói tevékenységet és/vagy szakmai tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás.

Projektfeladat véleményező szakértő szakmai vizsgára / Projektfeladat véleményező szakértő képesítő vizsgára

Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség, szakmai vizsgák esetén előnyt jelent a pedagógus-szakvizsga, képesítő vizsgák esetén pedagógiai/andragógiai végzettség vagy pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési szakértői gyakorlat.

Vizsgafeladatok értékelése, elemzése és/vagy készítése terén szerzett gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.

Legalább öt év oktatási és/vagy vizsgáztatási gyakorlat.

A vizsgák rendszerének ismerete.

Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

szakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló dokumentumok,

az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok,

pályázati adatlap,

hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Írásbeli feladat véleményező szakértő képesítő vizsgára

Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség, és/vagy pedagógiai/andragógiai végzettség vagy pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési szakértői gyakorlat.

Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, és/vagy készítése terén szerzett gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.

Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási gyakorlat, projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat.

A vizsgák rendszerének ismerete.

Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

szakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló dokumentumok,

az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok,

pályázati adatlap,

hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

A Bajai Független Vizsgaközpont vizsgáztatói és/vagy feladatkészítői illetve szakértői adatbázisába való bekerülés menete:

A) A jelentkező hiánytalanul kitölti és elküldi ( bajaifvk@bajaiszc.hue-mail címre) az adatbázisba való felvételhez szükséges űrlapot, a megadott dokumentumokat, és elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, a szükséges aláírt nyilatkozatt(okk)al együtt.

Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.

Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum elküldését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat elküldése.

B) AVizsgaközpont az adatfeldolgozás és az akkreditációs folyamat függvényében értesítést küld a jelölt számára a(z) ( jóváhagyott) adatbázisba kerüléshez szükséges belső képzés időpontjáról.

C) A tanúsítvány megszerzését követően a jelentkező felkerül a Vizsgaközpont jóváhagyott vizsgáztatói és/vagy szakértői adatbázisába.

A pályázat benyújtása:

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve az ahhoz tartozó kötelező mellékleteket elektronikus levélben kell benyújtani az alábbi e-mail címre: bajaifvk@bajaiszc.hu

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Vizsgáztatói, feladatfejlesztői névjegyzék”

Pályázati adatlap és mellékletei a Bajai Független Vizsgaközpont honlapján: ITT