Menü Bezárás

Felhívás

A Bajai Független Vizsgaközpont vizsgáztatói, feladatfejlesztői és feladatellenőrző-értékelői adatbázisaiba való jelentkezésre kéri Önöket.

A szakképzés megújításával egyidejűleg a vizsgáztatás rendszere is megváltozik, így a jövőben a 175 alapszakma szakmai vizsgáit és a szakmai képesítő vizsgákat is független, akkreditált vizsgaközpontok szervezik és bonyolítják majd le.

Bajai Független Vizsgaközpont 2021. február 8-án jött létre és a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez szakértőket keres. A központ akkreditációjának fenntartásához szükséges egy megfelelő adatbázis kiépítése.

A jelentkezések feldolgozása után a vizsgaközpont képzéseket hirdet meg, melyek sikeres elvégzése feltétele a későbbi felkérésnek és megbízásnak.

A vizsgáztatókat és a feladatok fejlesztőit, ellenőrző szakértőit az alábbi képzési területekre keressük (a szakmák és szakképesítések listája a 2. számú mellékletben található):

 • 0119 Oktatás, m.n.s.
 • 0188 Több tudományterületet átfogó programok, az oktatás főirány túlsúlyával
 • 0212 Divat, belsőépítész és ipari formatervezés
 • 0213 Képzőművészet, szépművészet
 • 0314 Szociológia és kulturális tanulmányok
 • 0411 Könyvelés és adózás
 • 0412 Pénzügy, bank és biztosítás
 • 0413 Menedzsment és igazgatás
 • 0415 Titkársági és irodai munka
 • 0416 Nagy- és kiskereskedelem
 • 0417 Munkahelyi ismeretek
 • 0612 Adatbázisok, hálózattervezés és adminisztráció
 • 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
 • 0619 Információs és kommunikációs technológiák
 • 0712 Környezetvédelmi technológiák
 • 0713 Energetika, elektromosság
 • 0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • 0716 Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása
 • 0722 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás
 • 0723 Textil-, ruha-, cipő-és bőripari képzések
 • 0732 Építőipar, magas- és mélyépítés
 • 0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása
 • 0922 Gyermek- és ifjúságvédelem
 • 0923 Szociális munka és tanácsadás
 • 1011 Háztartási szolgáltatások
 • 1012 Fodrászat és szépségápolás
 • 1013 Szálláshely- szolgáltatás, étkezés, vendéglátás
 • 1015 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás
 • 1021 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
 • 1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
 • 1041 Szállítási szolgáltatások

A vizsgáztatók feladata a szakmai (https://szakkepzes.ikk.hu/) és képesítő vizsgákon (https://szakkepesites.ikk.hu/) az alábbiakban olvasható:

Mérési feladatot ellátó bizottsági tag főbb feladatai:

A vizsga mérési feladatait ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat,

 • átveszi az elkészült projektfeladatot, és feljegyzi ennek az időpontját,
 • ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit.

A mérői adatbázisba bekerülés feltételei:

 • A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
 • Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
 • Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok,
 • pályázati adatlap,
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltételei:

 • A vizsgázó szakmai/képesítő vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.
 • Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás)
 • Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói munka.
 • Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, valamint a rendszeres oktatói tevékenység hiánya nem minden esetben lesz kizáró oka a felkérésnek.

 Értékelési feladatot ellátó bizottsági tag főbb feladatai:

A vizsga értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét,

 • a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,
 • az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő (ellenőrzési feladatokat ellátó tag) általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

Az értékelői adatbázisba való bekerülés feltételei:

 • A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
 • Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
 • Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok,
 • pályázati adatlap,
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:

 • A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a vizsgázónak.
 • Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel nem minden esetben lesz kizáró oka a felkérésnek.

A feladat-fejlesztői adatbázisba az alábbi feladatokra keresünk szakértőket:

 1. Szakmai vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően.
 2. Képesítő vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően.
 3. Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott leírásoknak megfelelően.
 4. Projektfeladat véleményező szakértő szakmai vizsgákra.
 5. Projektfeladat véleményező szakértő képesítő vizsgára.
 6. Írásbeli feladat véleményező szakértő képesítő vizsgákra.

A feladat-fejlesztői adatbázisba való bekerülés feltételei:

Projektfeladat készítő szakértő szakmai vizsgára / Írásbeli feladatkészítő szakértő képesítő vizsgára / Projektfeladat készítő szakértő képesítő vizsgára

 • A szakmai vizsgán megszerezhető szakterület tekintetében felsőfokú szakmai végzettség, a képesítő vizsgán megszerezhető szakterület tekintetében felsőfokú szakmai végzettség vagy szakirányú középfokú végzettség mestervizsgával.
 • Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási tapasztalat.
 • A felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik.
 • Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

 Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok,
 • pályázati adatlap,
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsga feladatai fejlesztésére történő megbízáshoz szükséges kiegészítő dokumentum lesz:

 • Rendszeres oktatói tevékenységet, szakmai tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás.

Projektfeladat véleményező szakértő szakmai vizsgára / Projektfeladat véleményező szakértő képesítő vizsgára

 • Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség, szakmai vizsgák esetén pedagógus-szakvizsga, képesítő vizsgák esetén pedagógiai/andragógiai végzettség vagy pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési szakértői gyakorlat.
 • Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.
 • Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási gyakorlat, projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat.
 • A vizsgák rendszerének ismerete.
 • Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok,
 • az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok,
 • pályázati adatlap,
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

 Írásbeli feladat véleményező szakértő képesítő vizsgára

 • Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség, pedagógiai/andragógiai végzettség vagy pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési szakértői gyakorlat.
 • Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.
 • Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási gyakorlat, projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat.
 • A vizsgák rendszerének ismerete.
 • Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok,
 • az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok,
 • pályázati adatlap,
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

A Bajai Független Vizsgaközpont vizsgáztatói és/vagy feladatkészítői illetve szakértői adatbázisába való bekerülés menete:

A) A jelentkező hiánytalanul kitölti és elküldi ( bajaifvk@bajaiszc.hu e-mail címre) az adatbázisba való felvételhez szükséges űrlapot, a megadott dokumentumokat, és elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, a szükséges aláírt nyilatkozatt(okk)al együtt.

Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.

Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum elküldését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat elküldése.

B) A Vizsgaközpont az aktuális képzéséről értesítést küld a jelölt számára a delegáláshoz szükséges képzés időpontjáról.

C) A tanúsítvány megszerzését követően a jelentkező, delegálhatóvá válik az általa megpályázott és a Vizsgaközpont által jóváhagyott szakmákban/szakképesítésekben.

 A pályázat benyújtása:

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve az ahhoz tartozó kötelező mellékleteket elektronikus levélben kell benyújtani az alábbi e-mail címre: bajaifvk@bajaiszc.hu

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Vizsgáztatói, feladatfejlesztői névjegyzék”

Pályázati adatlap és mellékletei a Bajai Független Vizsgaközpont honlapján: ITT