Menü Bezárás

FELHÍVÁS

A Bajai Független Vizsgaközpont vizsgáztatói, feladatfejlesztői és feladatellenőrző-értékelői adatbázisaiba való jelentkezésre kéri Önöket.

A szakképzés megújításával egyidejűleg a vizsgáztatás rendszere is megváltozik, így a jövőben a 175 alapszakma szakmai vizsgáit és a szakmai képesítő vizsgákat is független, akkreditált vizsgaközpontok szervezik és bonyolítják majd le.

Bajai Független Vizsgaközpont 2021.február 8-án jött létre és a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez szakértőket keres. A központ akkreditációjához szükséges egy megfelelő adatbázis kiépítése.

A Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat, és kérhet fel szakembereket vizsgáztatói és feladatfejlesztői, feladatellenőrző-értékelői tevékenységek ellátására.

Az adatbázis feldolgozása után a vizsgaközpont képzéseket hirdet meg, melyek sikeres elvégzése feltétele a későbbi felkérésnek és megbízásnak.

A vizsgáztatókat és a feladatok fejlesztőit, ellenőrző szakértőit az alábbi képzési területekre keressük (a szakmák és szakképesítések listája a 2. számú mellékletben található):

0119 Oktatás, m.n.s.
0212 Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés
0213 Képzőművészet, szépművészet
0314 Szociológia és kulturális tanulmányok
0411 Könyvelés és adózás
0412 Pénzügy, bank és biztosítás
0413 Menedzsment és igazgatás
0415 Titkársági és irodai munka
0416 Nagy- és kiskereskedelem
0612 Adatbázisok, hálózattervezés és adminisztráció
0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.
0712 Környezetvédelmi technológiák
0713 Energetika, elektromosság
0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
0716 Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása
0722 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás
0723 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések
0732 Építőipar, magas- és mélyépítés
0922 Gyermek-, és ifjúságvédelem
0923 Szociális munka és tanácsadás
1012 Fodrászat és szépségápolás
1013 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás
1015 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás
1021 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
1032 Személyi és vagyonvédelem
1041 Szállítási szolgáltatások

A vizsgáztatók feladata a szakmai (https://szakkepzes.ikk.hu/) és képesítő vizsgákon (https://szakkepesites.ikk.hu/) az alábbiakban olvasható:

Mérési feladatot ellátó bizottsági tag főbb feladatai:

A vizsga mérési feladatait ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat,

 • átveszi az elkészült projektfeladatot, és feljegyzi ennek az időpontját,

 • ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit.

A mérői adatbázisba bekerülés feltételei:

 • A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.

 • Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.

 • Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,

 • végzettséget igazoló dokumentumok,

 • pályázati adatlap,

 • hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltételei:

 • A vizsgázó szakmai/képesítő vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak és megfelel a pártatlanság elvének.

 • Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás)

 • Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói (iskolarendszeren belül/iskolarendszeren kívül)munka.

Értékelési feladatot ellátó bizottsági tag főbb feladatai:

A vizsga értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét,

 • a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,

 • az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő (ellenőrzési feladatokat ellátó tag) általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

Az értékelői adatbázisba való bekerülés feltételei:

 • A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.

 • Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.

 • Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,

 • végzettséget igazoló dokumentumok,

 • pályázati adatlap,

 • hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:

 • A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a vizsgázónak.

Ellenőrzési feladatokat ellátó bizottsági tag (vizsgafelügyelő) főbb feladatai:

A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért.

A vizsga megkezdése előtt

 • ellenőrzi a képesítő vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,

 • ennek keretében mind az írásbeli, mind a projektvizsgatevékenység megkezdése előtt végez ellenőrzést, megfelelőség esetén engedélyezi a vizsgatevékenység megkezdését;

 • a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a képesítő vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét¿

 • Ellenőrzi, hogy a jelentkezők a képesítő vizsga megkezdése előtt igazolták, hogy a szakmai vizsgára bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkeznek. Ellenőrzi az eredeti igazoló dokumentumokat

 • vezeti a képesítő vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet;

 • ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt;

 • tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról,

 • projektfeladat esetén ellenőrzi a jelenlévők személyazonosságát, felszerelését, tájékoztatja a vizsgázókat az adott vizsgatevékenység lebonyolításának rendjéről és a projektfeladat elkészítésével kapcsolatos egyéb tudnivalókról, etikai szabályokról, szabálytalanságok következményeiről továbbá a vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. (bevonva a technikai feltételek biztosításáért felelős személyt)

 • gondoskodik a képesítő vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a képesítő vizsga jegyzőjének munkáját.

A vizsgafelügyelői adatbázisba való bekerülés feltételei:

 • Felsőfokú szakmai végzettség

 • Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,

 • végzettséget igazoló dokumentumok,

 • pályázati adatlap,

 • hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:

 • A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a vizsgázónak.

A feladat-fejlesztői adatbázisba az alábbi feladatokra keresünk szakértőket:

 1. Szakmai vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően.

 2. Képesítő vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően.

 3. Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott leírásoknak megfelelően.

 4. Projektfeladat véleményező szakértő szakmai vizsgákra.

 5. Projektfeladat véleményező szakértő képesítő vizsgára.

 6. Írásbeli feladat véleményező szakértő képesítő vizsgákra.

A feladat-fejlesztői adatbázisba való bekerülés feltételei:

Projektfeladat készítő szakértő szakmai vizsgára / Írásbeli feladatkészítő szakértő képesítő vizsgára / Projektfeladat készítő szakértő képesítő vizsgára

 • A szakmai vizsgán megszerezhető szakterület tekintetében felsőfokú szakmai végzettség, a képesítő vizsgán megszerezhető szakterület tekintetében felsőfokú szakmai végzettség vagy szakirányú középfokú végzettség mestervizsgával.

 • Legalább öt év oktatási és/vagy vizsgáztatási tapasztalat.

 • A felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik.

 • Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,

 • végzettséget igazoló dokumentumok,

 • pályázati adatlap,

 • hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsga feladatai fejlesztésére történő megbízáshoz szükséges kiegészítő dokumentum lesz:

 •  Rendszeres oktatói tevékenységet és/vagy szakmai tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás.

Projektfeladat véleményező szakértő szakmai vizsgára / Projektfeladat véleményező szakértő képesítő vizsgára

 • Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség, szakmai vizsgák esetén előnyt jelent a pedagógus-szakvizsga, képesítő vizsgák esetén pedagógiai/andragógiai végzettség vagy pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési szakértői gyakorlat.

 • Vizsgafeladatok értékelése, elemzése és/vagy készítése terén szerzett gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.

 • Legalább öt év oktatási és/vagy vizsgáztatási gyakorlat.

 • A vizsgák rendszerének ismerete.

 • Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,

 • végzettséget igazoló dokumentumok,

 • az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok,

 • pályázati adatlap,

 • hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Írásbeli feladat véleményező szakértő képesítő vizsgára

 • Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség, és/vagy pedagógiai/andragógiai végzettség vagy pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési szakértői gyakorlat.

 • Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, és/vagy készítése terén szerzett gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.

 • Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási gyakorlat, projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat.

 • A vizsgák rendszerének ismerete.

 • Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz,

 • végzettséget igazoló dokumentumok,

 • az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok,

 • pályázati adatlap,

 • hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

A Bajai Független Vizsgaközpont vizsgáztatói és/vagy feladatkészítői illetve szakértői adatbázisába való bekerülés menete:

A) A jelentkező hiánytalanul kitölti és elküldi ( bajaifvk@bajaiszc.hu e-mail címre) az adatbázisba való felvételhez szükséges űrlapot, a megadott dokumentumokat, és elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, a szükséges aláírt nyilatkozatt(okk)al együtt.

Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.

Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum elküldését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat elküldése.

B) A Vizsgaközpont az adatfeldolgozás és az akkreditációs folyamat függvényében értesítést küld a jelölt számára a(z) ( jóváhagyott) adatbázisba kerüléshez szükséges belső képzés időpontjáról.

C) A tanúsítvány megszerzését követően a jelentkező felkerül a Vizsgaközpont jóváhagyott vizsgáztatói és/vagy szakértői adatbázisába.

A pályázat benyújtása:

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve az ahhoz tartozó kötelező mellékleteket elektronikus levélben kell benyújtani az alábbi e-mail címre: bajaifvk@bajaiszc.hu

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Vizsgáztatói, feladatfejlesztői névjegyzék”

 

Pályázati adatlap és mellékletei a Bajai Független Vizsgaközpont honlapján: ITT