Menü Bezárás

FELHÍVÁS

A Bajai Független Vizsgaközpont vizsgáztatói, feladatfejlesztői és feladatellenőrző-értékelői adatbázisaiba való jelentkezésre kéri Önöket.

A szakképzés megújításával egyidejűleg a vizsgáztatás rendszere is megváltozik, így a jövőben a 176 alapszakma szakmai vizsgáit és a szakmai képesítő vizsgákat is független, akkreditált vizsgaközpontok szervezik és bonyolítják majd le.

A Bajai Független Vizsgaközpont 2021.február 8-án jött létre és a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez szakértőket keres. A központ akkreditációjához szükséges egy megfelelő adatbázis kiépítése.

A Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat, és kérhet fel szakembereket vizsgáztatói és feladatfejlesztői, feladatellenőrző-értékelői tevékenységek ellátására.

Az adatbázis feldolgozása után a vizsgaközpont képzéseket hirdet meg, melyek sikeres elvégzése feltétele a későbbi felkérésnek és megbízásnak.

A vizsgáztatókat és a feladatok fejlesztőit, ellenőrző szakértőit az alábbi képzési területekre keressük (a szakmák és szakképesítések listája a 2. számú mellékletben található):

0119 Oktatás, m.n.s.

0212 Divat, belsőépítészet és ipari formatervezés

0213 Képzőművészet, szépművészet

0314 Szociológia és kulturális tanulmányok

0411 Könyvelés és adózás

0412 Pénzügy, bank és biztosítás

0413 Menedzsment és igazgatás

0415 Titkársági és irodai munka

0416 Nagy- és kiskereskedelem

0612 Adatbázisok, hálózattervezés és adminisztráció

0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése

0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.

0712 Környezetvédelmi technológiák

0713 Energetika, elektromosság

0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar

0716 Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása

0722 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás

0723 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések

0732 Építőipar, magas- és mélyépítés

0922 Gyermek-, és ifjúságvédelem

0923 Szociális munka és tanácsadás

1012 Fodrászat és szépségápolás

1013 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás

1014 Sportok

1015 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás

1021 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások

1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

1032 Személyi és vagyonvédelem

1041 Szállítási szolgáltatások

A vizsgáztatók feladata a szakmai (https://szakkepzes.ikk.hu/) és képesítő vizsgákon (https://szakkepesites.ikk.hu/) az alábbiakban olvasható:

Mérési feladatot ellátó bizottsági tag főbb feladatai:

A vizsga mérési feladatait ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat,

  •  

átveszi az elkészült projektfeladatot, és feljegyzi ennek az időpontját,

  •  

ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit.

A mérői adatbázisba bekerülés feltételei:

  •  

A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.

  •  

Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.

  •  

Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  •  

szakmai önéletrajz,

  •  

végzettséget igazoló dokumentumok,

  •  

pályázati adatlap,

  •  

hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltételei:

  •  

A vizsgázó szakmai/képesítő vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak és megfelel a pártatlanság elvének.

  •  

Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás)

  •  

Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói (iskolarendszeren belül/iskolarendszeren kívül)munka.

Értékelési feladatot ellátó bizottsági tag főbb feladatai:

A vizsga értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét,

  •  

a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,

  •  

az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő (ellenőrzési feladatokat ellátó tag) általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

Az értékelői adatbázisba való bekerülés feltételei:

  •  

A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.

  •  

Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.

  •  

Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  •  

szakmai önéletrajz,

  •  

végzettséget igazoló dokumentumok,

  •  

pályázati adatlap,

  •  

hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:

  •  

A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a vizsgázónak.

A feladat-fejlesztői adatbázisba az alábbi feladatokra keresünk szakértőket:

  1.  

Szakmai vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően.

  1.  

Képesítő vizsgák projektfeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően.

  1.  

Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak fejlesztésére a Programkövetelményekben megfogalmazott leírásoknak megfelelően.

  1.  

Projektfeladat véleményező szakértő szakmai vizsgákra.

  1.  

Projektfeladat véleményező szakértő képesítő vizsgára.

  1.  

Írásbeli feladat véleményező szakértő képesítő vizsgákra.

A feladat-fejlesztői adatbázisba való bekerülés feltételei:

Projektfeladat készítő szakértő szakmai vizsgára / Írásbeli feladatkészítő szakértő képesítő vizsgára / Projektfeladat készítő szakértő képesítő vizsgára

  •  

A szakmai vizsgán megszerezhető szakterület tekintetében felsőfokú szakmai végzettség, a képesítő vizsgán megszerezhető szakterület tekintetében felsőfokú szakmai végzettség vagy szakirányú középfokú végzettség mestervizsgával.

  •  

Legalább öt év oktatási és/vagy vizsgáztatási tapasztalat.

  •  

A felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik.

  •  

Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  •  

szakmai önéletrajz,

  •  

végzettséget igazoló dokumentumok,

  •  

pályázati adatlap,

  •  

hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Az aktuális vizsga feladatai fejlesztésére történő megbízáshoz szükséges kiegészítő dokumentum lesz:

  •  

 Rendszeres oktatói tevékenységet és/vagy szakmai tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás.

Projektfeladat véleményező szakértő szakmai vizsgára / Projektfeladat véleményező szakértő képesítő vizsgára

  •  

Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség, szakmai vizsgák esetén előnyt jelent a pedagógus-szakvizsga, képesítő vizsgák esetén pedagógiai/andragógiai végzettség vagy pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési szakértői gyakorlat.

  •  

Vizsgafeladatok értékelése, elemzése és/vagy készítése terén szerzett gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.

  •  

Legalább öt év oktatási és/vagy vizsgáztatási gyakorlat.

  •  

A vizsgák rendszerének ismerete.

  •  

Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  •  

szakmai önéletrajz,

  •  

végzettséget igazoló dokumentumok,

  •  

az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok,

  •  

pályázati adatlap,

  •  

hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

Írásbeli feladat véleményező szakértő képesítő vizsgára

  •  

Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség, és/vagy pedagógiai/andragógiai végzettség vagy pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési szakértői gyakorlat.

  •  

Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, és/vagy készítése terén szerzett gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.

  •  

Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási gyakorlat, projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat.

  •  

A vizsgák rendszerének ismerete.

  •  

Az adatkezelési tájékoztató elolvasása, elfogadása és az aláírt nyilatkozat elküldése a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  •  

szakmai önéletrajz,

  •  

végzettséget igazoló dokumentumok,

  •  

az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok,

  •  

pályázati adatlap,

  •  

hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok közzétételéről és kezeléséről.

A Bajai Független Vizsgaközpont vizsgáztatói és/vagy feladatkészítői illetve szakértői adatbázisába való bekerülés menete:

A) A jelentkező hiánytalanul kitölti és elküldi ( bajaifvk@bajaiszc.hu e-mail címre) az adatbázisba való felvételhez szükséges űrlapot, a megadott dokumentumokat, és elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, a szükséges aláírt nyilatkozatt(okk)al együtt.

Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.

Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum elküldését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat elküldése.

B) A Vizsgaközpont az adatfeldolgozás és az akkreditációs folyamat függvényében értesítést küld a jelölt számára a(z) ( jóváhagyott) adatbázisba kerüléshez szükséges belső képzés időpontjáról.

C) A tanúsítvány megszerzését követően a jelentkező felkerül a Vizsgaközpont jóváhagyott vizsgáztatói és/vagy szakértői adatbázisába.

D) Erkölcsi bizonyítványt a képzés sikeres elvégzése után kérünk.

A pályázat benyújtása:

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve az ahhoz tartozó kötelező mellékleteket elektronikus levélben kell benyújtani az alábbi e-mail címre: bajaifvk@bajaiszc.hu

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Vizsgáztatói, feladatfejlesztői névjegyzék”

Pályázati adatlap és mellékletei a Bajai Független Vizsgaközpont honlapján: ITT